Zarządzenia Burmistrza w 2021 roku

Zarządzenie Nr 1 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 2 w sprawie rozłożenia na raty XXXXXXXXXXXXXXXXXX należności z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy XXXXXXXXXXXXXXXX

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 3 w sprawie rozłożenia na raty XXXXXXXXXXX należności z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 4 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu przysługującego Gminie Mieroszów

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 5 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w wyniku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 6 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Zarządzenie Nr 7 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 8 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie - Zastępcy Kierownika Referatu Rozwoju. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 12    
Zarządzenie Nr 13 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 14 w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 15    
Zarządzenie Nr 16    
Zarządzenie Nr 17 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Mieroszowie Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Załącznik 0 PDF

Załącznik 1 PDF

Załącznik 2 PDF

Załącznik 3 PDF

Załącznik 4 PDF

Zarządzenie Nr 19 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 20 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów. Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 21    
Zarządzenie Nr 22    
Zarządzenie Nr 23  w sprawie odwołania z funkcji członka zespołu interdyscyplinarnego Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 24  w sprawie powołania z funkcji członka zespołu interdyscyplinarnego  Zarządzenie PDF
Zarządzenie Nr 25  w sprawie przyjęcia „Regulaminu partycypacji w kosztach wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej w lokalach użytkowych dla najemców tych lokali, stanowiących własność Gminy Mieroszów”

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Załącznik 2 PDF

Załącznik 3 PDF

Zarządzenie Nr 26 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF

Zarządzenie Nr 27    
Zarządzenie Nr 28  

Zarządzenie PDF

Załącznik 1 PDF