Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie przeglądów rocznych obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mieroszów"

Zapytanie ofertowe PDF

Załącznik Nr 1 - formularz oferty DOCX

Załącznik Nr 2 - projekt umowy PDF

Załącznik Nr 3 - zestawienie obiektów mostowych PDF

Informacja o wyborze oferty PDF