Pokaż # 
Tytuł Autor
Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych w roku szkolnym 2021/2022 Obsługa BIP
Obsługa bankowa budżetu Gminy Mieroszów jednostek organizacyjnych Gminy Mieroszów w latach 2021-2025 Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe na "Remont elewacji oraz schodów wejściowych zewnętrznych do budynku zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim 4 b" Obsługa BIP
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja oraz ułatwienie dostępu do obiektu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie dla osób z niepełnosprawnościami Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Góry Parkowej w Mieroszowie poprzez wykonanie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem nasadzeń Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. ,, Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w miejscowości Sokołowsko" Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe - Rewitalizacja przestrzeni terenu na działkach o numerach 49/2, 47 obręb Mieroszów 1 Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania inwestycyjnego " Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 24a w Mieroszowie" Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku mieszkalnego w Golińsku 20 Obsługa BIP