Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie

"Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania: 21.01.2021 r. godz. 10:00. Termin otwarcia: 21.01.2021 r. godz. 11:00"

 

Ogłoszenie o zmianie 2 13.11.2021 PDF

Wyjaśnienia 2 SIWZ BR.271.31.2020 Stadion PDF

Zmiana 2 SIWZ BR.271.31.2020 Stadion PDF

 

 

Informacja z otwarcia BR.271.31.2020 Stadion - PDF

Informacja o wyborze oferty 271.31.2020 stadion PDF