Pokaż # 
Tytuł Autor
Zapytanie ofertowe - Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. '' Zagospodarowanie terenów przy ul.Kopernika, ul. Kościelnej oraz ul. Żeromskiego w Mieroszowie" Obsługa BIP
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację usługi pn.: "Przewóz niepełnosprawnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Mieroszów do szkoły zlokalizowanej na terenie Gminy Wałbrzych w roku szkolnym 2020/2021" Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe - Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania pn."Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie" Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe - Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie" Obsługa BIP
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Modernizacja chodników w ciągu ul. Kościelnej i ul. Parkowej oraz przy Pl. Niepodległości w Mieroszowie" Obsługa BIP
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w podziale na 2 na części Obsługa BIP
Zakup i dostawa mini ciągnika do prac komunalnych wraz z dodatkowym wyposażeniem Obsługa BIP
Udzielenie Gminie Mieroszów kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z terminem uruchomienia do 15 grudnia 2020 r. Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe - roboty budowlane - Wykonanie prac remontowych na pomniku "Poległym za wolność i demokrację" zlokalizowanym na cmentarzu komunalnym w Mieroszowie - II postępowanie Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe - roboty budowlane - Wykonanie prac remontowych na pomniku "Poległym za wolność i demokrację" zlokalizowanym na cmentarzu komunalnym w Mieroszowie Obsługa BIP