Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki i dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie - II postępowanie

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.08.2020 PDF

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.08.2020 PDF

Informacja z otwarcia ofert PDF

Informacja o wyborze oferty PDF