Wymiana oświetlenia w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” - III postępowanie

Informacja o wyborze oferty PDF