Informacja o wynikach wyborów w sołectwie Unisław Śląski

Sołtys: Pani Iwona Bandurska-Szewczyk

Rada Sołecka:

Pani Anna Macuk – Przewodnicząca,

Pani Justyna Świerk – Zastępca Przewodniczącej,

Pani Róża Ćwik – Członek.