Informacja o wynikach wyborów w sołectwie Kamionka

Sołtys: Pan Andrzej Gorczyński

Rada Sołecka:

Pan Jarosław Baranowski – Przewodniczący,

Pani Joanna Gorczyńska – Zastępca Przewodniczącego,

Pani Patrycja Śmiejkowska – Członek.