Informacja o wynikach wyborów w sołectwie Kowalowa

Sołtys: Pani Maja Sadowy,

Rada Sołecka:

Pani Małgorzata Kamińska – Nowacka – Przewodnicząca,

Pani Lucyna Sikora – Zastępca Przewodniczącej,

Pan Ryszard Woronko – Członek.