Informacja o wynikach wyborów w sołectwie Golińsk

Sołtys:  Artur Wielgus

Rada sołecka:

Marzena Kowalczyk - Przewodnicząca

Monika Fonfara - Z-ca Przewodniczącej

Arkadiusz Borkowski - Członek