Informacja o wynikach wyborów w sołectwie Łączna

Sołtys: Maksymilian Fonfara

Rada Sołecka:

Pani Ewelina Popardowska – Przewodnicząca,

Pani Dorota Fonfara – Zastępca Przewodniczącej,

Pani Małgorzata Topolska – Członek.