Prezentacja szkoleniowa dla członków OKW (materiał szkoleniowy wiążąca jest Uchwała Nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okw.)