Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej