POSTANOWIENIE NR 105/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.