Osobą pełniącą funkcję Skarbnika Gminy jest Pani Joanna Błażuk