Burmistrz Mieroszowa

Osobą pełniącą funkcję Burmistrza jest Pan Andrzej Lipiński.