Zastępca Burmistrza

Osobą pełniącą funkcję Zastępcy Burmistrza jest Pan Mariusz Pawlak