Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji w 2014 roku

Numer Tytuł  
1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa POBIERZ
2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa POBIERZ
3 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ogólnej POBIERZ
4 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej POBIERZ
5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieroszowa POBIERZ
6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2014 rok POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
7 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2013-2018 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
8 Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
9 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2015 – 2020 POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
10 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015 POBIERZ
11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2015 r. POBIERZ
12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r. POBIERZ