Statuty Sołectw

Uchwała w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

Uchwała w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów Rybnicy Leśnej i Kamionki