Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

 

 1. Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa.

 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz.

 3. Partnerem Konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 4. Patronat Honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

 5. Współpraca medialna: TVP 1, Grupa medialna Polska Prasa Rolnicza , Pierwszy Portal Rolny , AgroNews, Agro Serwis.

 6. Rolników do Konkursu zgłaszają: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU.

 7. Zgłoszenie rolników odbywa się poprzez przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej wraz z załączonymi materiałami i zdjęciami. Ankieta zamieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz rozsyłana do instytucji typujących przed rozpoczęciem poszczególnych edycji Konkursu.

 8. Kapitułę Konkursu tworzą przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytetów, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz niezależni eksperci.

 9. Kategorie Konkursowe

 1. gospodarstwa rodzinne,

 2. gospodarstwa ogrodnicze,

 3. gospodarstwa sadownicze

 4. gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu (usługi, przetwórstwo, handel itp )

 5. przedsiębiorstwa rolnicze,

 

Kapituła zastrzegła sobie prawo dokonania zmian kategorii w Konkursie po otrzymaniu materiałów zgłoszeniowych i wizytacji gospodarstw zakwalifikowanych do Finału Konkursu.

 

 1. Kryteria oceny kandydatów

Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zdecydowanie premiowane są:

  • osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych,

  • stały rozwój gospodarstwa i stwarzanie perspektyw dalszego rozwoju,

  • dbałość o dobrostan zwierząt,

  • dbałość o utrzymanie odpowiedniej żyzności gleby,

  • dbałość o estetykę zagrody,

  • poszanowanie dla środowiska przyrodniczego,

  • przestrzeganie przepisów BHP,

  • umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej,

  • uczestnictwo szkoleniach krajowych i międzynarodowych,

  • organizacja szkoleń i pokazów,

  • współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod gospodarowania,

  • współpraca z firmami działającymi w otoczeniu i na rzecz rolnictwa, np. w zakresie opracowywania planów hodowlanych, testowania nowych maszyn i urządzeń, opracowywanie programów informatycznych itp.,

  • prowadzenie w gospodarstwie praktyk dla uczniów i studentów,

  • zaangażowanie w działalności organizacji społecznych i samorządowych,

  • oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dawanie przykładu dobrego gospodarstwa.

 

 1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują:

 • tytuł „ROLNIK-FARMER ROKU” i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjno - reklamowych,

 • statuetkę „Złotego Jabłka”,

 • pamiątkowe grawertony,

 • nagrody rzeczowe,

 • prawo członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”.

 

Ponadto finaliści – członkowie Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU” zyskują prawo zgłaszania kandydatów w kolejnych edycjach Konkursu.

 1. Harmonogram przebiegu poszczególnych edycji Konkursu każdorazowo opracowywany jest przed rozpoczęciem edycji i zamieszczany na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przekazywany instytucjom typującym kandydatów do tytułu ROLNIK-FARMER ROKU.

 2. Podsumowanie i ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się podczas Gali Finałowej w terminie wynikającym z harmonogramu poszczególnych edycji Konkursu.

 

Uwaga: Informacje o Konkursie, ankieta zgłoszeniowa oraz Wydawnictwo Okolicznościowe i zdjęcia z Gal Finałowych znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.farmer-roku.pl).