Zarządzenie Nr 226/2022 Burmistrza Mieroszowa z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2022 Burmistrza Mieroszowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie