Zarządzenie Nr 304/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 224/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 1 października 2021 r. w w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie