Zarządzenie Nr 224/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie