Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2020 Burmistrza Mieroszowa z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieroszowie