Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza Mieroszowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Mieroszów za 2021 rok