Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Mieroszowa z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Mieroszów za 2020 rok