Dotyczy konieczności wykonania napraw cząstkowych drogi oraz zapadlisk na chodnikach przy ul. Sportowej w Mieroszowie

Pobierz treść interpelacji PDF

Pobierz treść odpowiedzi PDF

Pobierz treść uzupełnienia odpowiedzi PDF

Pobierz treść kontynuacji interpelacji 1 PDF

Pobierz treść kontynuacji interpelacji 2 PDF

Pobierz treść odpowiedzi na kontynuację interpelacji PDF