Tytuł Autor
Interpelacja dot. wzmocnienia przekaźnika na Parkowej Górze Obsługa BIP
Interpelacja dot. rozważenia zakupu używanego autobusu Obsługa BIP
Interpelacja dot. przepisów KPA, które nie są przestrzegane przez organ prowadzący Obsługa BIP
Interpelacja dot. przeglądu lamp na terenie Gminy Mieroszów Obsługa BIP
Interpelacja dot. osuwiska przy ul. Dolnej oraz wycinki drzew Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca strony Biuletynu Informacji Publicznej Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca przygotowania terenów inwestycyjnych Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca finansów gminy Obsługa BIP
Dotycząca niezagospodarowania działek w obrębie Placu Niepodległości w Mieroszowie Obsługa BIP
Dotyczy osuwiska przy ul.Dolnej w Mieroszowie Obsługa BIP
Dotyczy przystąpienia Gminy Mieroszów do Programu Wieloletniego "Senior-Wigor" na lata 2015-2020 - Edycja 2015 Obsługa BIP
Dotyczy podjęcia działąń zmierzających do oczyszczenia wodospustów na ścieżkach spacerowych i rowerowych na Górze Parkowej Obsługa BIP
Dotyczy pozyskania dotacji z konkursu Modelowa rewitalizacja miast Obsługa BIP
Dotyczy pytania czy i kiedy Gmina będzie składała zapytania o cenę do poszczególnych dostawców Obsługa BIP
Dotyczy pytania w sprawie uchylenia decyzji o dalszym funkcjonowaniu kopalni w Rybnicy Leśnej Obsługa BIP
Dotyczy konsultacji społecznych Programu opieki nad zabytakmi województwa dolnośląskiego na lata 2015-2018 Obsługa BIP
Dotyczy podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieroszów Obsługa BIP
Dotyczy wykupu świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Rybnicy Leśnej nr 55 Obsługa BIP
Dotyczy uwzględnienia w planie inwestycyjnym na 2015 r. remontu drogi gminnej połozonej w Unisławiu Śląskim od nr 16a do 30 wraz z proponowanymi żródłami sfinansowania inwestycji Obsługa BIP
Dotyczy problemu zagrożenia bezpieczeństwa spowodowanego instnieniem torowiska kolejowego przy ul . Dworcowej w Mieroszowie Obsługa BIP
Dotyczy osuwiska przy ul. Dolnej i Miłej w Mieroszowie Obsługa BIP
Dotyczy konieczności wykonania napraw cząstkowych drogi oraz zapadlisk na chodnikach przy ul. Sportowej w Mieroszowie Obsługa BIP
Dotyczy usunięcia nanosów rzecznych z koryta rzeki Ścinawki w sołectwie Unisław Śląski Obsługa BIP