Protokół Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie gospodarności i celowości rozliczenia nadpłaty wynikającej z tytułu podatku od nieruchomości zakończonej wyrokiem sądowym