Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

1. Dominika Zimnowodzka Przewodnicząca
2. Iwona Bandurska - Szewczyk  Wiceprzewodnicząca
3. Małgorzata Czachor