Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Mariusz Mync - Przewodniczący
5. Wiesław Wielgus - Wiceprzewodniczący
3. Małgorzata Czachor
4. Kazimierz Radwański
5. Bogdan Sarnecki