Skład Komisji Ogólnej

Skład Komisji Ogólnej

1. Marta Studnicka - Przewodnicząca
2. Ryszard Sierakowski - Wiceprzewodniczący
3. Iwona Bandurska-Szewczyk
4. Małgorzata Czachor
5. Ilona Henko
6. Tomasz Jeżak
7. Grażyna Majkowska
8. Kamila Milewska
9. Mariusz Mync
10. Kazimierz Radwański
11. Maja Sadowy
12. Bogdan Sarnecki
13. Ryszard Sierakowski
14. Wiesław Wielgus
15. Dominika Zimnowodzka