Skład Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej VIII Kadencji:

1. Violetta Kopka - Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa
2. Grażyna Majkowska- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
3. Iwona Bandurska - Szewczyk
4. Małgorzata Czachor
5. Ilona Henko
6. Tomasz Jeżak
7. Kamila Milewska
8. Mariusz Mync
9. Kazimierz Radwański
10. Maja Sadowy
11. Bogdan Sarnecki
12. Ryszard Sierakowski
13. Marta Studnicka
14. Wiesław Wielgus
15. Dominika Zimnowodzka