Zestawienia z głosowań z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2022 r.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 16 grudnia 2021 r.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 29 listopada 2021 r.
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLV/267/2022
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLV/268/2022
Głosowanie nad Uchwałą Nr XLV/269/2022