Zestawienie z głosowań z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji z dnia 30 czerwca 2021 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XXXVIII/232/2021 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XXXVIII/233/2021 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XXXVIII/234/2021 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XXXVIII/235/2021 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XXXVIII/236/2021 PDF
Głosowanie nad Uchwałą Nr XXXVIII/237/2021 PDF
Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie zmian w Załączniku nr 1 pkt. VII pp.3 do Uchwały Nr XVI_112_2020 PDF