Zestawienie z głosowań Radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2020r.

głosowanie nad uchwałą XIX_135_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_124_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_125_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_126_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_127_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_128_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_129_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_130_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_131_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_132_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_133_2020
głosowanie nad uchwałą XVIII_134_2020