Zestawienie z głosowań Radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.01.2020r.

Głosowanie nad protokołem z sesji w dniu 19.12.2019
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_114_2020
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_111_2020
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_113_2020
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_110_2020
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_112_2020
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_115_2020
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_116_2020
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_117_2020
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_118_2020
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_119_2020
Głosowanie nad Uchwałą Nr XVI_120_2020