Zestawienie z głosowań Radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.11.2019 r.

Głosowanie nad Uchwałą Nr XIV_92_2019
Głosowanie nad Uchwałą Nr XIV_93_2019
Głosowanie nad Uchwałą Nr XIV_94_2019
Głosowanie nad Uchwałą Nr XIV_95_2019
Głosowanie nad Uchwałą Nr XIV_96_2019
Głosowanie nad Uchwałą Nr XIV_97_2019
Głosowanie nad Uchwałą Nr XIV_98_2019
Głosowanie nad wnioskiem dot. zwolnienia z opłaty za odpady
Głosowanie nad protokołem z sesji Rady Miejskiej 31.10.2019

Zestawienie z głosowania po uwzględnieniu uwag do protokołu