Zestawienie z głosowań Radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2019 r.

Głosowanie nad uchwałą nr XII 83 2019 (pdf)

Głosowanie nad uchwałą nr XII 84 2019 (pdf)

Głosowanie nad uchwałą nr XII 85 2019 (pdf)

Głosowanie nad uchwałą nr XII 86 2019 (pdf)

Zestawienie z głosowania nad przyjęciem protokołu z sesji (pdf)

Zestawienie z głosowania nad przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencje 2020-2023 (pdf)

Zestawienie z głosowania nad składem komisji skrutacyjnej (pdf)