Zestawienie z głosowań Radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2019 r.

zestawienie z głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

zestawienie z głosowania nad Uchwałą Nr VII/48/2019

zestawienie z głosowania nad Uchwałą Nr VII/49/2019

zestawienie z głosowania nad Uchwałą Nr VII/50/2019

zestawienie z głosowania nad Uchwałą Nr VII/51/2019

zestawienie z głosowania nad Uchwałą Nr VII/52/2019

zestawienie z głosowania nad Uchwałą Nr VII/53/2019

zestawienie z głosowania nad wnioskiem o przeprowadzenie w II półroczu 2019 r. przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie gospodarności i celowości rozliczenia nadpłaty wynikającej z tytułu podatku od nieruchomości zakończonej wyrokiem sądowym