Tytuł Autor
Interpelacja dotycząca propozycji podwyżki cen za wodę Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca przedłużającego się terminu wykonania zadania pn. wykonanie muru oporowego ul. Dolnej w Mieroszowie Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca zniszczenia muru koryta rzeki przy ul. Mickiewicza od nr 4 a do nr 6 w Mieroszowie Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie strony BlP Spółki komunalnej, tj, ZGKiM Sp. z o.o, w Mieroszowie Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca zamontowania spowalniaczy na drodze gminnej w Unisławiu Śląskim Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca wykreślenia ze studium i planu zagospodarowania przestrzennego punktów związanych z bocznicą kolejową w Unisławiu Śląskim Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca podjęcia działań mających na celu ujęcie w inwestycji realizowanej przez GDDKiA remontu drogi gminnej równoległej do DK 35 przebiegającej koło zabudowań nr 120 Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca budowy punktu widokowego na Stożku Wielkim Obsługa BIP
Interpelacja na temat udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca zniszczenia muru koryta rzeki przy ul. Mickiewicza 5e w Mieroszowie Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca zamontowania spowalniaczy na drodze wewnętrznej osiedlowej w Mieroszowie przy ul. Wałbrzyskiej Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca reformy strukturalnej w oświacie Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca zagrożenia odcięciem prądu spółce ZGKIM Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca walki ze smogiem Obsługa BIP