Tytuł Autor
interpelacja dotycząca zabezpieczenia przed zimą nieruchomości Współnoty mieszkaniowej zs w Unisławiu Śląskim 128, której zarządcą jest ZGKiM w Mieroszowie Obsługa BIP
Interpelacja dot. odbudowy muru oporowego przy ul. Dolnej i Miłej Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ul. Wysokiej Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie wypowiedzenia umowy na najem lokalu Stowarzyszeniu Słoneczko Unisławia, a tym samym likwidacji przedszkola niepublicznego prowadzonego od 2007r. Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie koszenia terenów zielonych należących do gminy Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie interwencji u właściciela urządzeń energetycznych, majacej na celu wycinkę drzew wzdłuż i pod liniami energetycznymi znajdującymi się w Unisławiu Śląskim Obsługa BIP
Interpelacja dot. przywrócenia transportu publicznego z Rybnicy Leśnej do Wałbrzycha Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca zwolnienia z opłat za odpady posiadaczy Karty Dużej Rodziny Obsługa BIP
Interpelacja dot. przekazania kostki brukowej Obsługa BIP
Interpelacja dot. pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Gminy Mieroszów Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o systemie oświaty Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca osuwiska przy ul. Dolnej i ul. Miłej Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca poprawy wykonania nawierzchni Alei Armii Krajowej Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie uporządkowania koron drzew wzdłuż drogi 64 od ulicy Głównej w Sokołowsku Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca możliwości przywrócenia komisariatu policji w Mieroszowie Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca termomodernizacji w sektorze mieszkaniowym Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia mieszkańców Gminy Mieroszów w bieżącą wodę Obsługa BIP
Interpelacja w sprawie problemu skanalizowania gminy Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca utwardzenia części drogi szutrowej przy ul. Leśnej w Mieroszowie Obsługa BIP
Interpelacja dotycząca utwardzenia dojazdu do posesji przy ul. Powstańców Obsługa BIP