Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 1, składającej się z działki nr 479 o powierzchni 3,0874 ha