Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedać nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Mieroszów 2 składających się z działek 426/6; 426/7; 426/12; 426/11