Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Sokołowsko, składającej się z działki nr 71/32 o powierzchni 0,0024 ha