Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mieroszowie, przy ulicy Krótkiej 3, składającej się z działki nr 306/20 o powierzchni 0,0088 ha