Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Łączna działka 137/7