Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas oznaczony do lat trzech nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rybnica Leśna składającej się z działek 187/21; 187/26;187/27; 187/28