Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego w Kowalowej przy ulicy Wałbrzyskiej 34